تبلیغات
عقیق
نحوه قاب کردن قاب عکس




http://pff.me/sh/18wy2


انتخاب قاب از 

http://www.photofacefun.com/photoframes/&section_id=0&p=10

انتخاب عکس از کامپیوتر با آپلود در قاب قرار دادم