تبلیغات
عقیق
دعاى یا عُدَّتى فى كُرْبَتى

دعاى یا عُدَّتى فى كُرْبَتى

http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=5896&Itemid=2179متن دعای مجیر به همراه صوت


http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=14338&Itemid=1893