تبلیغات
عقیق
عکس طبیعت و امام زمانی عج


http://www.alipooraramesh.blogfa.com/cat-55.aspx
زیباترین تصاویر متحرک خفن
مهدی جان...

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران
                  تا از دلم بشویی غمهای روزگاران...
http://www.alipooraramesh.blogfa.com/category/26/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA